Bli Medlem


Ta klivet och gå med i gemenskapen för ett mer accepterande samhälle!

Här kan du bli medlem i Örebro Pride, för att stödja och medverka till ett öppnare HBTQ-samhälle.
Som medlem får du dessutom halva priset på entrén till Heavens fester!


#MODATTVARAMODIG

Bli medlem i Örebro Pride

  • Medlemsavgift Örebro Pride 2016:
    Privatperson 50 kr/år
    Ideell organisation 100 kr per 10 medlemmar/år (max 500 kr)
    Företag 500 kr/år